POLÍTICA DE PRIVADESA

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable EDUARD PERMANYER CASTELLOTE
Finalitat Utilitzem les seves dades, entre altres finalitats, per gestionar la sol·licitud de comandes, atendre les seves consultes, així com per, si escau, enviar-li comunicacions personalitzades.
Legitimació La legitimitació per al tractament de les seves dades resideix en la prestació del seu consentiment amb EDUARD PERMANYER CASTELLOTE
Destinataris Les seves dades seran tractades per altres empreses i tercers col·laboradors que treballen amb nosaltres.
Drets Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se, limitar i sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.
Informació addicional Pot consultar informació addicional i detallada sobre com gestionem les seves dades personals i els drets dels quals disposa, consultant el text complet de la Política de Privadesa que segueix a continuació, així com la Política de Cookies.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

EDUARD PERMANYER CASTELLOTE (d’ara endavant, “la Companyia”) es compromet, en qualitat de Responsable del tractament de les seves dades personals, a adoptar en tot moment les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir que el tractament de les seves dades sigui conforme amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 (d’ara endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018.

La Companyia tracta les seves dades personals de manera lícita i lleial, assegurant-se que aquestes reben la protecció adequada i que no són objecte d’ús indegut. Així mateix, la voluntat de la Companyia és la de ser transparent en l’àmbit de la gestió de les dades personals dels seus clients i usuaris, posant a disposició dels anteriors tota la informació necessària sobre la recopilació i tractament de les seves dades.

L’objectiu de la Política de Privadesa és informar-lo sobre qui tractarà les seves dades personals, per què recollim aquestes dades, durant quant temps conservarem les dades recollides, a qui les cedirem i quins són els seus drets en l’àmbit present.

En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar el nostre Lloc Web, entenem que ha llegit i comprès la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal exposada en la present Política de Privadesa i en la Política de Cookies.

 

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable del tractament de les seves dades personals és:

Denominació social: EDUARD PERMANYER CASTELLOTE
N.I.F: 47777975Y
Telèfon: 933711288
Adreça postal: Carrer Bonavista, 61, 08960 Sant Just Desvern (BARCELONA)
Correu electrònic: hola@farmaciabv.com

 

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Depenent dels productes, serveis o funcionalitats sol·licitats pels clients i usuaris, la Companyia necessitarà tractar amb unes dades o altres que, en general, seran les següents:

 • Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, telèfon de contacte, data de naixement, adreça postal, correu electrònic, entre altres;
 • Dades recollides automàticament: en interactuar amb el nostre Lloc Web certes dades de navegació es recullen automàticament. Aquesta informació es recull a través de cookies, la regulació de les quals queda detallada en la Política de Cookies de la Companyia;

La informació que podem recollir automàticament fa referència a la seva utilització del nostre Lloc Web i als dispositius que utilitza per accedir i interactuar amb aquest. Algunes de les dades que recopilem són: l’adreça IP del dispositiu que està utilitzant, el programa de navegació que utilitza, el seu sistema operatiu, la data i hora de l’accés al Lloc Web, l’adreça d’Internet del web per la qual va accedir al nostre Lloc Web, informació sobre les pàgines visitades per l’usuari dins del Lloc Web i el temps de navegació en cada pàgina;

Les dades personals recollides són tractades per a les següents finalitats:

 • Anàlisi de la qualitat: realitzar enquestes sobre la satisfacció dels clients i usuaris en relació amb la qualitat dels productes i serveis oferts per la Companyia;
 • Atenció a clients i usuaris: canalitzar i atendre les seves sol·licituds, comandes, consultes i reclamacions per a la seva gestió i resolució;
 • Millorar l’experiència de l’usuari en el Lloc Web: realitzar estudis analítics i estadístics sobre com els usuaris naveguen pel Lloc Web de la Companyia.

 

 1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals depèn de la finalitat per a la qual les tractem, tal com es detalla a continuació:

 • Anàlisi de la qualitat. La legitimització del tractament de les seves dades resideix en l’interès legítim de la Companyia per analitzar el grau de satisfacció dels clients i usuaris, als efectes de poder oferir-los productes i serveis de la millor qualitat;
 • Atenció a usuaris i clients. La legitimització del tractament de les seves dades resideix en l’interès legítim de la Companyia per atendre les seves sol·licituds, comandes, consultes i reclamacions per poder atendre’l adequadament i resoldre les seves peticions. En cas de consultes relacionades amb l’exercici dels seus drets reconeguts legalment en matèria de protecció de dades, la Companyia requereix el tractament de les seves dades per complir amb les obligacions legals que la vinculen en l’àmbit present;
 • Millorar l’experiència de l’usuari en el Lloc Web. La legitimització del tractament de les seves dades resideix en l’interès legítim de la Companyia per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i adoptar les mesures correctores oportunes per millorar la qualitat dels nostres serveis.

 

 1. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran degudament conservades durant el temps imprescindible per poder ser utilitzades segons la finalitat per la qual van ser recollides.

Les dades personals es conservaran, aplicant les mesures de seguretat idònies per garantir-ne l’exactitud i integritat, mentre el seu tractament sigui necessari per la finalitat per la qual van ser recollides o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament.

En aquests casos, mantindrem bloquejada la seva informació personal, sense donar-li cap tractament, durant els terminis previstos legalment per atendre responsabilitats potencials i poder acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuales. Posteriorment, la Companyia eliminarà definitivament les seves dades personals.

 

 1. AMB QUI PODEM COMPARTIR LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran tractades per membres de la Companyia que actuen en nom d’aquesta i en relació amb els quals s’han perfeccionat els corresponents contractes, en els quals es recullen obligacions específiques de confidencialitat i de gestió diligent de dades personals conforme a la legislació vigent en l’àmbit present.

En determinats casos, per tal de poder complir amb les finalitats exposades en la present Política de Privadesa, la Companyia necessita compartir les seves dades personals amb altres empreses del Grup i amb els següents tercers:

 • entitats financeres;
 • proveïdors de serveis tecnològics i d’anàlisi;
 • proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client;
 • proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat;
 • autoritats i organismes públics per: atendre una ordre, citació o investigació judicial o per qualsevol altra causa requerida per llei; atendre a possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades personals; prevenir usos il·legals del nostre Lloc Web o violacions de les polítiques del nostre Lloc Web; fer front a reclamacions de tercers; contribuir a la prevenció i investigació de suposats de frau, entre altres.

Aquests tercers col·laboradors únicament tenen accés a la informació personal necessària per dur a terme els pertinents serveis i se’ls exigeix que no l’utilitzin per a altres finalitats diferents de les sol·licitades. La Companyia exigeix també a aquests tercers el mateix grau de protecció i confidencialitat que nosaltres apliquem en la gestió de la seva informació personal. Així mateix, tots ells estan subjectes a les obligacions previstes en els seus respectius contractes de tractament de dades perfeccionats amb la Companyia.

 

 1. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Està legitimat per exercir els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades personals:

 • Accés (art. 15 RGPD): permet obtenir determinada informació sobre les finalitats per a les quals s’estan tractant les seves dades, els destinataris als quals es comuniquen o les categories de dades que estan sent tractades, entre d’altres.
 • Rectificació (art. 16 RGPD): permet dirigir-se al Responsable del tractament per a modificar aquelles dades personals que fossin inexactes i per completar les que fossin incompletes.
 • Supressió (art. 17 RGPD): permet sol·licitar la supressió, sense dilació indeguda, de les seves dades personals que estiguin sent tractades pel Responsable.
 • Limitació del tractament (art. 18 RGPD): permet obtenir del Responsable la limitació del tractament de les seves dades.
 • Portabilitat (art. 20 RGPD): li permet rebre les seves dades personals o que les mateixes siguin enviades a un tercer, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
 • Oposició (art. 21 RGPD): li permet oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable. No obstant això, només pot exercir aquest dret davant de tractaments emparats per la base legal d’un interès públic o un interès legítim del Responsable.
 • Oposició al tractament automatitzat (art. 22 RGPD): li permet no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics en vostè o l’afectin significativament de manera similar.

 

 1. Com puc exercir els meus drets?

Per a poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, la Companyia posa a la seva disposició els següents mitjans:

 • Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la Companyia [Carrer Bonavista, 61, 08960 Sant Just Desvern (BARCELONA)] indicant el motiu de la seva sol·licitud i el dret que desitja exercir, havent d’adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant;
 • Enviant formulari complimentat i signat, havent d’adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant, a l’adreça de correu electrònic: hola@farmaciabv.com

A continuació, es faciliten els formularis per a poder exercir els diferents drets:

Així mateix, té dret a dirigir-se a l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Formulari Presentació de Reclamacions).

 

 1. CANVIS EN LA POLÍTICA DE Privadesa

La present Política de Privadesa està subjecta a revisió contínua per part de la Companyia, modificant-se sempre que sigui necessari per tal d’adaptar-la a l’actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre Lloc Web.

En cas que l’actualització de la Política impliqui un canvi substancial en el tractament de les seves dades personals, li notificarem aquesta modificació a través del nostre Lloc Web (mitjançant un banner, una finestra emergent o una notificació push) amb la finalitat que pugui revisar-la i avaluar-la.

Per això, li recomanem revisar periòdicament la Política de Privadesa per mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb el tractament de les seves dades personals.